Projecten

De Vereniging Industriëlen Genk is nauw betrokken en vaak initiator van verschillende projecten die het Genkse bedrijfsleven ten goede moeten komen.

In deze rubriek geven we een beknopt overzicht van de voornaamste projecten en speerpuntdossiers.