Nieuws


> Terug naar overzicht

VIG Investeringsfonds van start: Meer prominente rol voor VIG in Genkse economische ontwikkelingen

Op de valreep van 2017 berichten we u graag als eerste over de nieuwe mijlpaal die de Vereniging Industriëlen Genk heeft bereikt.
Via een investeringsfonds, VIG IF cvba, zal de VIG een bestuurdersmandaat opnemen bij de C-mine crib.
13 bedrijven die aangesloten zijn bij de VIG, haalden, hetzij via een participatie in de VIG IF cvba, hetzij via donatie aan de VIG vzw, voldoende kapitaal op om in te schrijven op een kapitaalsverhoging bij C-mine crib, en aldus een bestuurder af te vaardigen. Concreet betekent dit dat de Raad van bestuur voortaan zal bestaan uit 7 bestuurders, waarvan 1 rechtstreeks afgevaardigd wordt namens het investeringsfonds.

De VIG en de Stad Genk zijn ervan overtuigd dat een dergelijke deelname een actieve rol toebedeelt aan de Genkse ondernemers in de economische projecten waar de Stad Genk of AGB Genk in betrokken zijn. In samenspraak met de Stad Genk en LRM werd beslist dat het toetreden tot de C-mine crib slechts een eerste stap is in deze activeringsstrategie. Verdere initiatieven inzake het Thor Park en EnergyVille zullen volgen, zodat ook daar de Genkse ondernemers rechtstreeks betrokken worden in deze ontwikkeling die in sneltempo het economische landschap aan het bepalen is.

Uiteraard zijn we de 14 bedrijven die deze kapitaalsverhoging realiseerden, bijzonder erkentelijk voor dit signaal. Graag bedanken we dan ook Warsco Units, Ebema, A&B KMO Partners, Move Intermodal, Bruno, Europ Electric, Genker Machinenfabriek, M&AD Business Gifts, HCJ Manufacturing, PolyVision, New Lines, Haven Genk en Trius voor dit engagement.
Het Investeringsfonds blijft echter open voor al onze leden. Wilt u ook graag een bijdrage realiseren in dit initiatief? Dan kunt u steeds contact opnemen via vig@vkwlimburg.be.