Nieuws


> Terug naar overzicht

Nieuwe resultaten Stuurgroep Leefmilieukwaliteit Genk-Zuid geven genuanceerd beeld

Vorige week stelde de Vlaamse Milieumaatschappij aan de Stuurgroep Leefmilieukwaliteit Genk-Zuid, waarin de betrokken gemeenten, provincie Limburg, de Vlaamse overheidsdiensten en het lokale bedrijfsleven met de VIG vertegenwoordigd zijn, de nieuwe meetresultaten lucht voor. Het Agentschap Zorg en Gezondheid maakte een inschatting van de betekenis van deze resultaten voor de gezondheid van de omwonenden.

In deze studie werden de waarden van o.a. nikkel, chroom, kwik, dioxine, vluchtige organische stoffen zoals tolueen en fijn stof gemeten. Hieruit blijkt dat de realiteit een meer genuanceerd resultaat weergeeft dan eerder in de pers verschenen. Bovendien wordt er actie ondernomen om verdere dalingen te realiseren.

De resultaten vindt u integral door te klikken op HIER.