Nuttige Info

Deze pagina zal verder worden gevuld met verwijzingen naar diverse relevante en praktische info die voor de VIG-leden van pas kan komen.

Op de nieuwe website van de Stad Genk kan je in de rubriek Ondernemen&Werken terecht voor alle info over de Genkse economie, over Ondernenem in Genk en het (on-line)dienstverleningsaanbod van Stad Genk voor bedrijven.

Een overzicht van de Genkse bedriijven vind je in de Bedrijvengids van Stad Genk.

Startcentrale - begeleidt en adviseert Limburgse en Genkse bedrijven in de zoektocht naar loonkostverminderingen, bv. bij de tewerkstelling van laaggeschoolde werkzoekenden

Zoekmotor aanbestedingen overheid - hierop kan u zoeken naar lopende aanbestedingen, waaronder ook deze in Genk

Overzicht aanbestedingen door Limburgse overheidsinstanties - Made in Limburg geeft regelmatig een update van haar overzicht van door de provincie, Limburgse gemeenten, ... uitgeschreven aanbestedingen.